Veltrænet hest

Skal en hest være lydig?

Med risiko for at blive beskyldt for ordkløveri, kommer her et indlæg om min holdning til, hvordan vi omtaler, hvad vores heste er i forhold til træning. Baggrunden er, at jeg hørte et udsagn om “træning af heste, som allerede er lydige”.

 

Skal en hest være lydig? Ordet lydig handler efter min – og ordbogens – mening om, at et væsen bestemmer over et andet væsen. Om det så er mennesker eller dyr. Og sådan ser jeg ikke vores forhold til heste.

Du får lige et uddrag fra ordbogen:
(kilde: https://denstoredanske.lex.dk/lydighed )

Lydighed, adfærd, der fremkommer, når et individ, evt. under tilsidesættelse af egne interesser, underlægger sig en anden persons vilje og gør, hvad denne byder det at gøre. Baggrunden kan være, at ulydighed medfører straf, eller at den anden opleves som autoritet og dermed som havende højere status i det sociale hierarki, som den adlydende orienterer sig efter, hvilket giver pågældende ret og magt til at byde. Lydighed udspiller sig således altid i forhold til en konkret magtfuld anden person, hvorimod man ved konform adfærd snarere underlægger sig flertallets diffuse autoritet og “gør som de andre” (se konformitet).

 

Med hvad så?

Efter min mening bør man snarere tale om en VELTRÆNET hest – et positivt udtryk i min bog, hvor det handler om en tilstand (som både kan være fysisk og mental), som vi sammen arbejder henimod. Man kan måske tale om, at en hest er lydhør – men det er jo igen et andet begreb…

Så jeg går ikke efter at en hest skal være LYDIG, men derimod at den bør være VELTRÆNET.

Nogle vil måske kalde det ordkløveri, men jeg ved hvor vigtigt det er, at vi bruger ord ladet med netop de værdier, som vi ønsker at udtrykke, både når vi taler med hinanden og med vores heste. For de ord vi bruger påvirker hjernen og dermed vores følelser og handlinger (vil du læse mere om dette område, kan du fx finde information i denne artikel: http://positivewordsresearch.com/positive-words-can-change-brain/ ). Så derfor dette lille indlæg 🙂

 

God træning derude

 

HorseMama-kram

Camilla

 

PS Har du brug for hjælp til at forstå din hests adfærd? Eller til at forbedre din kommunikation med din hest? Så læs mere om min undervisning her