Dæmpende signaler

Hvad kan jeg bruge det der med de dæmpende signaler til???

Hvad kan jeg bruge det der med de dæmpende signaler til???

Det er et godt spørgsmål.

Nu har jeg efterhånden nævnt calming signals/dæmpende signaler i blog indlæg og på Facebook en del gange, og synes jeg skylder en forklaring på, hvorfor det er så pokkers vigtigt for hestefolk at kende til de dæmpende signaler.

Hvad er de dæmpende signaler? Når en hest er anspændt/stresset vil den nogle gange give såkaldte dæmpende signaler – enten for at vise stress eller dæmpe stressen i egen krop eller for at undgå konflikt eller for at de-eskalere aggression eller stress hos andre heste, mennesker eller andre dyr.

En klar forståelse af hestenes kropssprog, herunder de dæmpende signaler, giver dig mulighed for at hjælpe din hest til at undgå unødig stress. Når du kan se om hestens anspændthed/stress forbliver på samme niveau, falder eller stiger, har du mulighed for at agere og hjælpe hesten. Derved kan du forbedre partnerskabet med din hest/heste du håndterer og du kan også undgå potentielt farlige situationer.

Ny forskning

Rachaël Draaisma har forsket i hestenes dæmpende signaler. Formålet med hendes undersøgelse var (frit oversat af tekst fra www.calmingsignalsofhorses.com): ”at forbedre forståelsen af hestes kropssprog ved at analysere funktioner, adfærd og interaktionsmønstre i forhold til spændinger i virkelige situationer. Der lægges også særlig vægt på rollen og beskrivelsen af dæmpende signaler, som er de signaler heste bruger til at afværge negativ eskalering og bevare et positivt socialt klima”.

Der er mange former for dæmpende signaler og mange kan være svære for os mennesker at opfatte, fordi de er meget subtile. Men det hjælper jo at vide, hvad man skal kigge efter. Det er vigtigt at nævne, at signalerne kan have andre betydninger end dæmpende. De skal ses i kontekst. Nogle (få) af de signaler, som er observeret i forskningen er: hesten blinker, hesten kigger væk, hesten har halvt lukkede øjne, hesten tygger, hesten tygger med tungen ude, hesten gaber, hesten lugter til eller roder op i jorden uden at spise, heste gnider hoved/hals på eget ben, hesten slikker på ting, hesten ryster sig…. og mange flere. Som nævnt kan de have flere betydninger og det er vigtigt, at man observerer hesten i forhold til omgivelser, aktiviteter og almen tilstand.

Og hvad kan du så bruge det til i praksis? Masser!

 

Nogle eksempler:

  • En presset eller stresset hest kan reagere voldsomt, hvis presset bliver ved med at være der eller stiger. Hvis du for eksempel rider i skoven og din hest bliver bange for noget og reagerer ved at hoppe til siden, så kan du måske bagefter tænke ”Det var det”. Men måske er det der gjorde den bange stadig til stede og hesten er stadig anspændt, men du har ikke opdaget signalerne – og ender med at falde af fordi hesten løber/hopper/bukker/stejler for at komme væk fra det, den er bange for.
  • En hest, der stresser af at stå på staldgangen, men kun udviser svage signaler – og pludseligt springer kæderne med risiko for skader på den selv eller dig.
  • Indlæring besværliggøres eller forhindres helt ved stress. Dvs. hvis ikke du har opdaget at din hest er stresset og så går i gang med træning eller rideundervisning, så vil hesten ikke lære det, du gerne vil have den til at lære.

 

Udover dette er der en masse fysiske issues ifm stress – hvis hestens (eller vores) nervesystem hele tiden kører i overdrive, så kan immunforsvaret blive nedsat, man kan få mavesår m.m. Her er det selvfølgelig også vigtigt at nå at standse stress i tide.

Og er du hestens ven, som hjælper med at forhindre eller dæmpe stress, ja, så vil den også synes du er meget sjovere at være sammen med.

Hesteadfærd og -forståelse er min store passion og jeg kommer gerne ud og underviser dig i hesteforståelse, så du kan få et bedre partnerskab med din hest og bedre resultater i din træning/ridning. Kontakt mig nu og book din undervisning.

Jeg anbefaler også at du læser bogen Language Signs and Calming Signals of Horses af Rachaël Draaisma, som du kan købe fra forlaget her: https://www.crcpress.com/Language-Signs-and-Calming-Signals-of-Horses-Recognition-and-Application/Draaisma/p/book/9781138070158

Eller via Amazon eller Saxo – se links i dette blog indlæg: https://www.horsemama.dk/en-stresset-hest-kan-godt-staa-stille/